برگزاری پانزدهمین دوره مسابقات ملی مهارت سازمان فنی و حرفه ای در سال ۱۳۹۳

پانزدهمین دوره مسابقات ملی مهارت سازمان فنی و حرفه ای در سال ۱۳۹۳ برگزار می شود.

آخرین اخبار