رئیس دانشگاه شهرضا خبر داد:

۹۷ پرونده متقاضیان جذب هیات علمی به وزارت علوم فرستاده شد

رسیدگی به ۹۷ پرونده متقاضیان جذب هیات علمی در منطقه ۶ آموزش عالی کشور و ارسال آنها به وزارت علوم در دانشگاه شهرضا صورت گرفت.

آخرین اخبار