رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرضا خبرداد:

نخستین جشنواره تئاتر شهرستان شهرضا برگزار می شود/تأسیس اولین آموزشگاه آزاد هنری در رشته نمایش در شهرضا

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرضا گفت: امسال و برای نخستین بار در شهرستان شهرضا ، جشنواره داخلی تئاتر برگزار می شود.

آخرین اخبار