پوستر / آئین افتتاح خوابگاه دانشجویی دکتر مهرداد همّت

آئین افتتاح خوابگاه دانشجویی دکتر مهرداد همّت، مؤسس: خیر فرهنگی جناب آقای حشمت اله همّت – زمان : دوشنبه ۹ مهرماه ۱۳۹۷ – مکان : کیلومتر ۵ جاده شهرضا – اصفهان، روبروی شهرک صنعتی سپهرآباد، آموزشکده فنی پسران شهرضا (خوارزمی)

رئیس دانشکده خوارزمی شهرضا:

آموزشکده فنی پسران شهرضا رتبه دوم پژوهشی در منطقه ۷ کشوری را کسب کرد

رئیس دانشکده فنی خوارزمی پسران شهرضا گفت: آموزشکده فنی پسران شهرضا یکی از قطب‌های علمی در شهرستان شهرضا محسوب می‌شود

آخرین اخبار