پوستر / آئین افتتاح خوابگاه دانشجویی دکتر مهرداد همّت

آئین افتتاح خوابگاه دانشجویی دکتر مهرداد همّت، مؤسس: خیر فرهنگی جناب آقای حشمت اله همّت – زمان : دوشنبه ۹ مهرماه ۱۳۹۷ – مکان : کیلومتر ۵ جاده شهرضا – اصفهان، روبروی شهرک صنعتی سپهرآباد، آموزشکده فنی پسران شهرضا (خوارزمی)

با هدف تجدید میثاق با شهدا،

رئیس و معاونان آموزشکده پسران شهرضا با مادر شهید همت دیدار کردند

رئیس و معاونان آموزشکده فنی پسران شهرضا با مادر شهید حاج محمد ابراهیم همت دیدار کردند.

آخرین اخبار