عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی؛

آموزش و پرورش با نگاه اقتصادی نابود می‌شود

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: نگاه اقتصادی صرف به مقوله آموزش و پرورش و جایگاه والای معلم باعث نابودی آموزش و پرورش در آینده خواهد شد.

آخرین اخبار