آمریکا را چه فرض کرده‌ایم

چندی پیش در یکی از مناظرات پیرامون مذاکرات هسته ای یکی گفته بود آمریکا گاوی است که باید شیر آن را دوشید و آن یکی پاسخ داده بود آمریکا گاو ماده نیست،نر است!

آخرین اخبار