سخنگوی کمیسیون خبر داد:

اتمام بررسی طرح حمایت از آمرین به معروف

سخنگوی کمیسیون قضایی از اتمام بررسی طرح حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر تا پایان هفته آینده خبر داد.

آخرین اخبار