سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مدعی شد

ظریف اجازه گفتگو درباره سوریه را نداشته است

جنیفر ساکی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ادعا کرد که ظریف در دیدار با جان کری اجازه گفتگو درباره سوریه را نداشته است.

آخرین اخبار