رئیس قوه قضائیه:

در جمهوری اسلامی نباید کسانی جرأت تعرض به آمران به معروف و ناهیان از منکر پیدا کنند

رئیس قوه قضائیه گفت: در جمهوری اسلامی ایران نباید کسانی جرأت تعرض به آمران به معروف و ناهیان از منکر داشته باشند و دادستان‌های سراسر کشور باید با اراذل و اوباشی که متعرض حقوق این افراد می‌شوند، قاطعانه برخورد کنند.

آخرین اخبار