زمینه‌های لازم برای تحقق صادرات فضایی/حرکت ایران به سمت ساخت ماهواره‌های کوچک

معاون گروه هوافضای صاایران باتشریح زمینه‌های لازم برای تحقق صادرات فناوری فضایی کشور گفت: با شرایط فعلی کشورمی توانیم به سمت ساخت ماهواره‌های کوچک حرکت کنیم.

آخرین اخبار