رئیس اورژانس کشور :

تلفات زلزله برازجان به ۸ کشته و ۴۵ مجروح رسید

رئیس اورژانس کشور گفت: تعداد تلفات زلزله برازجان به ۸ کشته و ۴۵ مجروح رسید.

آخرین اخبار