مجلس یادبود جان‌باختگان منا در بیت‌الاصغر شهرضا برگزار شد

مجلس ختم و یادبود ۱۵ نفر از جانباختگان فاجعه منا از کاروان های ۱۳۰۷۷ و ۱۳۳۵۲ برگزار شد.

آخرین اخبار