مدیرکل کتابخانه‌های استان اصفهان:

مردم به دنبال کتاب های کم حجم و پرمحتوا هستند

مدیرکل کتابخانه‌های استان اصفهان گفت: مردم امروز دیگر کتاب‌های قطور را نمی خوانند و به دنبال کتاب‌های کم حجم و پرمحتوا هستند.

آخرین اخبار