هند آلوده ترین وب سایت ها را دارد

به گزارش نسل بیدار ، گوگل به خوبی وضعیت تهدیدات اینترنتی و همچنین وضعیت نظارت دولت ها بر این تهدیدات را نشان داده است. اطلاعات به دست آمده از گزارش غول جستجوگر اینترنت، حاصل یک برنامه امنیتی ویژه گوگل است که به کاربران هنگام ورود به وب سایت های آلوده به بدافزار هشدار می دهد. […]

آخرین اخبار