جانشین فرماندهی انتظامی شهرضا مطرح کرد؛

اجرای بیش از ۹۰ طرح امنیت اجتماعی در شهرضا

جانشین فرماندهی انتظامی شهرضا گفت: در شش ماهه نخست سال ۹۰ طرح امنیت اجتماعی در شهرستان اجرا شده است.

فرماندار شهرضا:

درصدی از کشفیات ایست‌وبازرسی شهیدامامی باید به شهرضا اختصاص پیدا کند

فرماندار شهرستان شهرضا گفت: با وجود کشفیات بسیار بالا در ایست و بازرسی شهید امامی شهرضا درصدی از آن به شهرستان و نیروی انتطامی تعلق نمی‌گیرد.

مسئول سیاسی، امنیتی فرمانداری شهرضا:

باشگاه‌های ورزشی بانوان در شهرضا نظارت می‌شوند

مسئول دفتر امورسیاسی فرمانداری شهرضا گفت: دفتر امور بانوان فرمانداری شهرضا با همکاری اداره ورزش و جوانان از باشگاه‌های ورزشی بانوان بازرسی کنند.

آخرین اخبار