هشدار درباره داروهای ماهواره ای

رئیس انجمن بیهوشی با اشاره به اینکه قاچاق دارو همچنان در کشور وجود دارد، گفت: میزان قاچاق دارو و ورود داروهای تقلبی به کشور، طی دو سال اخیر کاهش یافته است.

آخرین اخبار