رئیس ثبت احوال شهرضا مطرح کرد؛

آمار طلاق در شهرضا نسبت به شهرهای دیگر استان بیشتر است/ صدور بیش از ۱۸۰۰ کارت ملی هوشمند در شهرضا

رئیس اداره ثبت احوال شهرضا گفت:با مسئولان شش دفتر ثبت ازدواج در شهرضا برای ایجاد دفتر طلاق رایزنی شد که با آن مخالف هستنددرحالیکه آمار طلاق در شهرضا نسبت به شهرهای دیگر استان بیشتر است.

فرماندار شهرضا تاکید کرد؛

ضرورت راه اندازی دفتر طلاق در شهرضا / آمار خودکشی در شهرضا کاهش پیدا کرده است

فرماندار شهرضا گفت: باید طلاق در خود شهرستان انجام شود تا از طریق آن بتوانیم آسیب‌های اجتماعی را در شهرستان رصد کنیم.

عضو شورای اسلامی شهر شهرضا:

با نهادینه کردن فرهنگ مشاوره می توان از آمار طلاق در شهرضا کاست

عضو شورای اسلامی شهر شهرضا گفت: فرهنگ سازی، ترویج و اجباری کردن مشاوره پیش از ازدواج از راهکارهای ضروری برای پیشگیری از ناسازگاریهای زناشویی است.

آخرین اخبار