معاون پشتیبانی آموزش‌وپرورش شهرضا:

۲۰ درصد از مدارس شهرضا هوشمندسازی شدند

معاونت پشتیبانی آموزش‌وپرورش شهرضا گفت:در حال حاضر ۲۰ درصد از مدارش شهرضا هوشمندسازی شدند که در مجموع هر مدرسه‌ای۴۰ درصد از کلاس‌های آن هوشمندسازی شده است.

مدیر آموزش‌وپرورش شهرضا خبر داد؛

ثبت نام بیش از ۲۲ هزار دانش‌آموز در مدارس شهرضا

مدیر آموزش‌وپرورش شهرضا گفت: در مجموع ۲۲ هزار دانش‌آموز در سال تحصیلی جدید در کلاس درس حضور پیدا می‌کنند.

آخرین اخبار