چین پول نفت ایران را پس از توافق هم پس نمی‌دهد

رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: این دارایی ها، در طبقه بندی بلوکه ها قرار نمی گیرد اما بدتر از بلوکه است و چینی ها آن را بعد از توافق هسته ای هم پس نمی دهند.

آخرین اخبار