۸۳ درصد جمعیت کشور در سن کار قرار دارند

بر اساس یافته‌های مرکز آمار ایران، جمعیت آماده به کار ۱۰ ساله و بیشتر، ۸۳ درصد جمعیت کشور در سن کار قرار دارند.

آخرین اخبار