مدیرعامل شرکت ایوان نقش جهان:

سرانه فرهنگی در سکونت‌گاه‌های غیررسمی شهرضا صفر است

مدیرعامل شرکت مهندسی مشاور ایوان نقش جهان گفت: سرانه فرهنگی در شهرضا ۷ صدم است و در سکونتگاه‌ها صفر است.

آخرین اخبار