فرماندار شهرضا:

خیران در ساخت مرکز تخصصی بانوان در شهرضا پیش‌قدم شوند

فرماندار شهرضا گفت: تأسیس مرکز بهداشتی ویژه بانوان، اهمیت فراوانی در سلامت جسم و روح آنها دارد و در این زمینه باید خیران پیش‌قدم شوند

آخرین اخبار