رئیس نهضت سوادآموزی شهرضا:

بیش از ۹۵ درصد مردم شهرضا باسواد هستند

رئیس نهضت سوادآموزی شهرضا گفت: در گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ سال شهرستان شهرضا بیش از ۹۵٫۵ درصد باسواد وجود دارد و تنها ۴٫۵ درصد بیسواد هستند.

آخرین اخبار