کارشناس اداره کار و تعاون شهرضا مطرح کرد؛

فعالیت بیش از ۱۵۰ تعاونی در سطح شهرستان شهرضا

کارشناس اداره کار شهرضا گفت: بیش از ۱۵۰تعاونی فعال در سطح شهرضا است که بیش از ۸۰ هزار عضو دارد و بیش از یک میلیون و ۶۶۰هزار دلار صادرات این تعاونی‌ها است.

آخرین اخبار