نقد و نظر؛

کتمان حقیقت در معضل بیکاری شهرضا/ اگر کاری نمی‌کنید حقیقت را هم پنهان نکنید

باید خطاب به از برخی مدیران رده‌های میانی بگوییم اگر کاری نمی‌کنید یا نمی‌توانید بکنید حداقل با ارائه آمارهای فریبنده شرایط را به گونه‌ای جلوه ندهید که همه فکر کنند در شهرضا و دیگر شهرها وضعیت اشتغال بسیار خوب است.

آخرین اخبار