سرنوشت نامعلوم روزانه ۱۵ میلیون لیتر گازوئیل یورو ۴

علی‌رغم تولید روزانه ۲۴ میلیون لیتر گازوئیل یورو۴ در کشور تنها ۹ میلیون لیتر آن در جایگاه‌های عرضه سوخت توزیع می‌شود و از سرنوشت مابقی خبری در دست نیست.

آخرین اخبار