دولتی های امروز، دیروز درباره طرح سهمیه بندی بنزین چه گفتند؟

احتمالا طرفداران دولتی،این روزها که ماموریت خود را هجمه به طرح سهمیه‌بندی سوخت می‌دانند،به یاد ندارند که مدیران دولت فعلی جزو طراحان سهمیه‌بندی بنزین بودند.

آخرین اخبار