از گم‌شدن ۱۰ دکل تا ورود دکل صهیونیست

اخیرا یکی از نمایندگان مجلس اعلام کرده است دکل حفاری شرکت آبان که در آبهای ایران مشغول به حفاری است متعلق به شرکت ورشکسته یهودیان وابسته به صهیونیست است.

آخرین اخبار