مسئول امور سیاسی، امنیتی فرمانداری شهرضا:

همایش بهبودیافته گان مواد مخدر در شهرضا برگزار می‌شود

مسئول دفتر امور سیاسی، امنیتی فرمانداری شهرضا گفت: همایش بهبودیافته گان مواد مخدر با همکاری سمن‌ها بعد از ماه رمضان برگزار می‌شود.

آخرین اخبار