ایران با عبور از چه کشورهایی دوازدهمین اقتصاد دنیا می‌شود

ایران که طی سال های اخیر جزو ۲۰ اقتصاد بزرگ دنیا قرار داشته، برای تبدیل شدن به دوازهمین اقتصاد بزرگ دنیا باید تولید ناخالص داخلی خود را ۶۰ درصد افزایش دهد.

از افزایش ۲۲درصدی قیمت هر جلد تا افزایش ۲۴ درصدی قیمت هر صفحه کتاب

آمارهای رسمی خانه کتاب نشان می‌دهد که قیمت هر جلد کتاب در سال گذشته ۲۲درصد و قیمت هر صفحه کتاب نیز ۲۴ درصد افزایش داشته است.

آخرین اخبار