افزایش ۶۶ درصدی واردات بنزین در سال ۹۳

آمارهای رسمی وزارت نفت از افزایش ۶۶ درصدی واردات بنزین و کاهش ۹۸ درصدی صادرات گازوئیل حکایت دارد.

آخرین اخبار