پیش بینی قیمت دلار در اوایل سال ۹۳

طبق پیش بینی ها و آمارهای جهانی در سال ۲۰۱۴ کاهش تقاضا از افزایش عرضه بیشتر خواهد بود و لذا پیش بینی می شود شاهد کاهش قیمت نفت در دنیا باشیم.

آخرین اخبار