سفره یک سوم ایرانیان خالی از غذای سالم

آمارها نشان می‌دهد سکته‌های قلبی، مغزی و سرطان‌ها بیشترین عامل فوت ایرانی‌ها است.

جمعیت واقعی بیکار کشور چند میلیون نفر است

طائی معاون وزیر کار اعتقاد دارد تعداد واقعی جمعیت بیکاران کشور به مراتب بیش از آمارهای منتشر شده مرکز آمار و شاید دو برابر این ارقام باشد.

پولسازترین بازیگر سینمای ایران را بشناسید

گرچه سینمای ایران در گیشه وضعیت مناسبی ندارد اما همچنان یک استثنا در اکران به چشم می‌آید و آن هم کمدی است، به خصوص اگر مرد شماره یک سینمای کمدی ایران باشد.

ظرفیت اقامتی مسافران کشور به سه میلیون و ۸۰۰ هزار نفر رسید

رییس سازمان میراث فرهنگی گفت: اکنون ظرفیت اقامتی مسافران کشور در اقامتگاه ها به سه میلیون و ۸۰۰ هزار نفر رسید.

وزارت بهداشت موارد سوءتغذیه حاشیه شهرها را برای حمایت غذایی به وزارت رفاه اعلام می‌کند

وزیر بهداشت گفت: قرار است موارد سوءتغذیه در حاشیه شهرها را به وزارت رفاه اعلام کنیم تا در بسته غذایی جدید دیده شود

آخرین اخبار