توصیه‎های رهبر انقلاب برای لیالی قدر

قدر لیلهالقدر را باید دانست، ساعات آن را باید مغتنم شمرد و کاری کرد که ان‌شاءاللَه قلم تقدیر الهی در شبهای قدر برای آحاد ملت ما تقدیری مناسب، رقم بزند.

آخرین اخبار