معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری شهرضا:

آمادگی شهرضا برای حذف کپی شناسنامه و کارت ملی

شهرستان شهرضا نخستین شهرستان در استان است که اعلام آمادگی خود را برای حذف کپی شناسنامه و کارت ملی اعلام کرده است.

آخرین اخبار