فرمانده کل ارتش خبر داد:

اجرای دستور فرمانده کل قوا در ارتقای توان رزمی

فرمانده ارتش گفت: بلافاصله پس از دریافت فرمان فرمانده معظم کل قوا، ، قرارگاه مربوطه را با محوریت عملیاتی کردن فرمان معظم‌له تقویت کرده‌ایم.

آخرین اخبار