حرم مطهر امامزاده شاهرضا غبار روبی و عطرافشانی شد+تصاویر

حرم مطهر امامزاده شاهرضا (ع) با حضور فرمانده آمادگاه شهید محمد منتظری این شهرستان غبارروبی و عطرافشانی شد.

آخرین اخبار