فرماندار شهرضا:

امنیت امروز ایران به واسطه تلاش ارتش و سپاه است

فرماندار شهرضا گفت: اگر ایران در میان کشورهای ناامن منطقه امنیت بسیار خوبی دارد، به واسطه تلاش ارتش و سپاه است.

فرمانده گروه 22 توپخانه ارتش شهرضا:

ارتش ایران با تکیه بر توان داخلی، امکان دفع هرگونه تهاجم احتمالی را دارد

فرمانده گروه ۲۲ توپخانه ارتش شهرضا گفت: ارتش ایران امروزه با تکیه بر توان داخلی، در هر سه رده نیروی دریایی، هوایی و زمینی، برترین نیروی نظامی منطقه بوده و امکان دفع هرگونه تهاجم احتمالی را دارد.

آخرین اخبار