جگوار می‌خواهد ذهن رانندگان خود را بخواند

برند بریتانیایی در تلاش است با توسعه سنسورهای امواج ذهنی به کمک دانشمندان علوم اعصاب، بتواند پریشان احوالی رانندگان را تشخیص داده و انان را هوشیار سازد.

آخرین اخبار