مدیرعامل شرکت ملی گاز خبر داد

سرمایه گذاری ۱۰ هزار میلیارد تومانی در صنعت گاز/ خط لوله ششم تا بغداد و بصره می‌رود

مدیرعامل شرکت ملی گاز گفت: تصور می‌کنم در سال ۹۴ در حیطه مسئولیت شرکت ملی گاز حداقل ۸ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری خواهد شد.

آخرین اخبار