فرماندار شهرضا مطرح کرد؛

پلمپ کارخانه‌های دارای پسماند صنعتی خطرناک در شهرک رازی

فرماندار شهرضا گفت: : اگر کارخانه‌ای دارای پسماند صنعتی خطرناک است باید در اسرع وقت توسط محیط زیست پلمپ شود.

رئیس محیط زیست شهرضا:

روزانه ۱۳۰ تن زباله در شهرضا دفن می‌شود

رئیس اداره محیط زیست شهرضا گفت: روزانه ۱۳۰ تن زباله در شهرضا دفن می‌شود که ۳ تن آن بازیافت می‌شود، شهرداری باید سریعا پس از تخلیه زباله آن را دفن کند.

آخرین اخبار