رئیس اداره هواشناسی شهرضا:

باغداران انار برای حذف شاخه‌های خشک و تکیده اقدام کنند/ اختلاف دما عامل شیوع بیماری‌های قارچی در گلخانه‌ها

رئیس اداره هواشناسی شهرضا گفت: با توجه به سبز شدن درختان انار، باغداران انار نسبت به حذف شاخه های خشک و ضعیف اقدام کرده و به منظور پیشگیری از آفت سوسک و چوب خوار درختان انار، طوقه‌های خشک آلوده به لار و آفت را قبل از خروج حشره کام حذف و معدوم کنند.

آخرین اخبار

تقویم شمسی