نگاهی به اهمیت پدافند غیر عامل برای امنیت و وضعیت آن در کشور

امروزه کارشناسان و صاحب نظران براین عقیده اند که بهترین ، جامع ترین و کم هزینه ترین راه مقاوم سازی هر کشور و جامعه ای در برابر تهدیدات خارجی استفاده از پدافند غیرعامل است.

صد دانه یاقوت، به فنا می رود

شهرضانیوز- شهرضا، با اولین ریزش برگ های درختان وارد فصل جدیدی می شود. فصل انار، فصلی است که شهرستان شهرضا را از دیگر شهرهای کشور متمایز می کند و این شهر از یاقوت های قرمز سیراب می گردد.

ضرورت دهه وقف در فرهنگ سازی

وقف آن است به وجدان همه واقف باشیم

شهرضانیوز- وقف، چشمه همیشه جاری است که می تواند همه جامعه را در هر برهه ای از زمان سیراب کند. فرهنگ وقف یک حرکت عظیم از تعاملات اجتماعی است که روح بزرگمردی و ایثار را در دل ها روشن می کند.

آخرین اخبار