داستان خریدهای مسئله‌ساز از بیت‌المال؛ حکایتی که این بار از خانه شهردار بروجرد سردرآورد

گفته می‌شود شورای شهر بروجرد تصویب کرده برای رفع مشکلات خانه‌ای که شهردار در آن سکونت دارد بالغ بر ۳۷ میلیون تومان از پول شهرداری هزینه شود؛ مبلغی که دو تن از اعضای شورای شهر ضمن غیر قانونی دانستن آن، ادعا دارند بیشتر از اینها است. در همین حال کمیته انطباق در نامه‌ای این درخواست شورا را دارای ابهام برشمرده و با وجود برگشت نامه به شورا و عدم اصرار بر مصوبه، این کار صورت گرفته است.

تصاویر| حضور مسئولین شهرستان در سلسله جلسات دختران میثاق آسمانی

سلسله جلسات دختران میثاق آسمانی زیر نظر دفتر رابط نمایندگی آستان قدس رضوی شهرستان شهرضا با حضور پرشکوه دختران شهرضایی و مسئولین شهرستان برگزار گردید.

آخرین اخبار