خبر| کشف بیش از ۱۰۰۰کیلوگرم تخم مرغ آلوده و فاسد در شهرضا

شواهد موجود در محل نشان از این بود که زرده و سفیده تخم مرغهای فاسد و خراب در این محل از هم جدا شده و در پلاستیک و دبه هایی در شیرینی فروشی های سطح شهر شهرضا و اصفهان توزیع می گردید

توریست برای پیشرفت یا برای تضعیف قانون

شهرضانیوز – قانون، یک مرز است که باعث ایجاد نظام های بزرگ برای پیشرفت می شود. اما قانون آیا بر جنبه های خاصی از زندگی بشری حاکم است یا تمام جنبه های زندگی بشری را شامل می شود؟
این سوالی است که از حرکت کاروان توریست هایی در سطح شهر بوجود آمد و تنها نگاهی قانونمند می تواند به آن، جواب درست دهد.

ساختمان تقلیل فشار گاز صنایع امیرکبیر به بهره برداری رسید

شهرضانیوز- ساختمان تقلیل فشار گاز شهرک صنعتی امیر کبیر شهرضا در هفته آتی، افتتاح و به بهره برداری خواهد دسید.

آخرین اخبار