تصاویر/ عزاداری هیئات مذهبی در اربعین حسینی

مراسم عزاداری هیئات مذهبی در روز اربعین حسینی در مساجد و حسینیه های شهرضا برگزار شد.

آخرین اخبار