در جلسه تودیع و معارفه رئسای آموزش و پرورش شهرضا

آموزش وپرورش یک سازمان نیست بلکه یک اَبَر سازمان است

محمود رستگار در مراسم تودیع و معارفه گفت: ما هر حرکت و برنامه ای که انجام می دهیم براساس یکی از زیر سندهای آموزش و پرورش کل کشور است.

به مناسبت عید غدیر خم:

ویژه برنامه رادیویی میعادگاه ولایت

به گزارش شهرضانیوز ویژه برنامه رادیویی ” میعادگاه ولایت ” به مناسبت عید غدیر خم منتشر شد.

آخرین اخبار