تحریم وزیر امور خارجه، اوج حماقت آمریکا است

تحریم وزیر امور خارجه کشورمان از سوی آمریکا، اوج تناقض و حماقت است.

گزارش تصویری / روز ازدواج در کلینیک کسائی شهرضا

به مناسبت سالروز ازدواج حضرت علی (ع) وحضرت فاطمه (س) مراسم جشن پرشکوهی جهت زوجهایی که دراین روز ازدواج کردند باحضور رئیس مرکز بهداشت شهرستان، مسئولین بهداشتی شبکه بهداشت ودرمان، کانون ازدواج مهرآفرینان در کلینیک کسائی شهرضا برگزارگردید.

گزارش تصویری/ مراسم جشن سالگرد ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت زهرا(س)

به مناسبت یکم ذی حجه سالروز ازدواج آسمانی حضرت علی (ع) و حضرت زهرا(س) مجلس جشنی در مسجد حضرت ابراهیم خلیل(ع) برگزار شد.

آخرین اخبار