هشت بقعه شهرستان شهرضا میزبان طرح نشاط معنوی

فرهاد عرب رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا گفت:طرح نشاط معنوی امسال تابستان در۸ بقعه‌ شهرستان با حضور اساتید و مربیان برای گروه‌های سنی مختلف به تفکیک برگزار می‌شود

آخرین اخبار